Kraniosakralterapi

Kranio-Sakral-Terapi (KST)

Er opprinnelig en gren av osteopati. Behandlingen foregår ved dyp “lytting” til – og evt lett manipulasjon av – knokler, membraner og bindevev i kraniet, ryggsøylen og bekkenet.

DSC_2889

Dette gir en dyp avspenning og virker inn på hele sentralnervesystemet. I kranio-sakral terapi jobber vi ofte med blant annet disse symptomene/tilstandene:

 • forskjellige typer hodepine
 • rygg og nakkeproblemer
 • stress og stressrelaterte sykdommer
 • hormonelle forstyrrelser
 • kjeveproblemer
 • balansebesvær og sus i ørene
 • konsentrasjonsvansker
 • og mye annet

Kranio-Sakral-Systemet består av:

 • KNOKLENE i kraniet, ansiktet, ryggsøylen og sacrum (korsbenet)
 • BINDEVEVS-MEMBRANENE som skiller de forskjellige delene av hjernen, og som omgir ryggmargen
 • CEREBRO-SPINAL-VÆSKEN som hjernen og ryggmargen flyter i

Alle de 22 knoklene i kraniet beveger seg. Det gjør også de 24 hvirvlene i ryggsøylen og de 8 sammenvokste hvirvlene som utgjør korsbenet og halebenet.

Det er den rytmiske pumpingen av Cerebrospinal-væske som beveger knoklene og gir det vi kaller Kranio-Sakral-rytmen.

Frekvensen, styrken, symmetrien og kontinuiteten i denne pulsen gir viktig informasjon om kroppens tilstand. God flyt av Cerebrospinal-væske er svært viktig for vårt velbefinnende.

Cerebrospinal-væsken transporterer næring til – og avfall fra – hjernen og ryggmargen. Den fungerer også som støtdemper ved fall, slag osv.

De enkelte delene av hjernen holdes atskilt av sterke bindevevsmembraner. Også sentralnervesystemet omsluttes av bindevev.

Hvis spenningsnivået i disse membranene er for høyt, kan de hemme knoklenes bevegelighet, og slik påvirke hele Kranio-Sakral-systemet.

Kranio-Sakral-Terapi (KST)

Er en gren av legetradisjonen osteopati. Terapeuten “lytter inn i”, og evt. utfører svært lette manipulasjoner av, knokler, membraner og bindevev, hovedsakelig innenfor Kranio-Sakral-systemet. Det finnes tre hovedgrener av KST, – Biomekanisk, Funksjonell og Biodynamisk. Disse er temmelig ulike i tilnærming, men jobber innenfor det samme systemet.

Spenninger i Kranio-Sakral-systemet nedsetter blodtilførsel og sirkulasjon, hemmer nervenes arbeidsevne, påvirker hele kroppen, og kommer til uttrykk i en rekke forskjellige sykdommer og symptomer.

Spenninger oppstår når vårt system overveldes/traumatiseres. Terskelen for traumatisering er individuell og skiftende. Våre fysiske, psykiske og emosjonelle ressurser er ikke statiske.

Typiske hendelser som kan sette spor, er f.eks fødselen, fall, slag, ulykker, sjokk, sykdom, feber, medisinbruk, følelsesmessige belastninger m.m.

Stress, dårlig holdning og belastningsskader tvinger også systemet ut av balanse over tid.

Et traume inneholder mye energi, men den er fastlåst, og uttrykker seg fysisk som spenning/motstand.

Motstand ønsker ikke MER motstand utenfra.

Derfor er det lette trykket (ca 5 gr) i KST avgjørende. Det gir terapeuten mulighet til presist å “lytte” seg inn til selv de dypeste spenninger, og skape plass, rom og muligheter for at kroppen selv kan slippe disse.

En kan bruke Kranio-Sakral terapi forebyggende – til velvære og nytelse, – eller en kan ha ønske om endring av tilstander som bla.a.

 • Trafikk- sports-, arbeidsskader
 • Forskjellige typer hodepine
 • Spenninger og smerter i nakke og rygg
 • Ubalanser i muskel- og skjelett-system
 • Stress, uro, anspenthet
 • Nervøsitet
 • Hormonelle forstyrrelser
 • Konsentrasjonsvansker
 • Hjertebank
 • Puste/åndedrettsproblemer
 • Smerter og stivhet i kroppen/ledd
 • Svimmelhet
 • Kjevespenning, tannstilling, bittfunksjon
 • Mage/fordøyelsesproblemer
 • Håpløshet, bekymring
 • Nedsatt velvære

Social Engagement Protocol KST 3+

I 1996 utga Dr Stephen Porges fra Brain-body Institute, psykiatrisk avdeling ved Universitetet i Illinois, sin nye teori om hvordan det autonome nervesystemet fungerer. Teorien fikk navnet ” The Polyvagal Theory “.

Les mer om “The Polyvagal Theory ” på www.stanleyrosenberg.com (lærebog i KST, kap 14 & 15). På denne websiden kan du også lese om Porges arbeide med autister.

Stanley Rosenberg holdt i 2003 en konferanse sammen med S. Porges, og utviklet etter dette

“Social Engagement Protocol”.

Dette er en spesiell protokoll av utvalgte teknikker fra den franske KST-tradisjonen etter osteopaten Alain Gehin. “Social Engagement Protocol” er spesielt god til å lette stress-symptomer, og også til å forbedre klientens følelsesmessige tilstand.

Historikk

Kranio-Sakral-Terapi ble utviklet av osteopaten William G. Sutherland i 1899

Hans store oppdagelse var at knoklene i kraniet faktisk IKKE er helt sammenvokst, men beveger seg bittelitt i forhold til hverandre.

Sutherland konstruerte en hjelm som gjorde det mulig å hemme bevegelsen i hver enkelt kranieknokkel etter tur. Slik kunne han studere de fysiske og psykiske virkningene av restriksjonene, knokkel for knokkel.

Sutherland arbeidet hele sitt liv med KST. I de første årene grunnla han den bio-mekaniske kraniosakralterapien. Mot slutten av sitt liv gikk han mer og mer over til energetisk arbeid, og herfra kommer den bio-dynamiske KST.

W. G. Sutherland ble aldri helt anerkjent av sin samtid, men dagens teknologi bekrefter hans observasjoner, både de fysiske og de energetiske. Mange av hans teknikker er fortsatt grunnleggende innenfor Kranio-sakral terapi.

På 1970-tallet begynte en annen amerikaner, John Upledger, å undervise Kranio-sakral terapi (KST) til folk som ikke var leger eller fysioterapeuter, slik tradisjonen hadde vært.

Stanley Rosenberg var elev ved Upledgers skole, og tok med seg Kranio-sakral terapien til Danmark da han flyttet dit i 1986.

Stanley Rosenberg har gjennom årenes løp jobbet med mange forskjellige leger og forskere (bl.a. Stephen Porges: “The polyvagal theory” se www.stanleyrosenberg.com), og han har tett samarbeid med den franske osteopaten Alain Gehin.

Det finnes forskjellige skoler innenfor Kranio-sakral terapi.

Bio-mekanisk KST bruker manipulasjon med osteopat-teknikker innenfor KS-systemet, som bygger på Sutherlands tidlige arbeid.

Bio-dynamisk KST bruker ikke teknikker, men en dyp og presis lytting til de fysiske og energetiske strukturene i kroppen og biofeltet. Biodynamisk KST bygger videre på den biomekaniske, og går enda dypere. Denne tradisjonen har sitt utspring i Sutherlands seneste arbeid.

KST er i dag den raskest voksende terapiformen i USA, den har stor utbredelse i bl.a. England, Danmark, på Island og Færøyene, og er i ferd med å feste seg også i de andre Skandinaviske landene.

KST og barn

Kranio-Sakral terapi passer utmerket til barn – også nyfødte. Behandlingen foregår helt på barnets premisser, den er nennsom, dyptgående, og gjør ikke vondt.

Barnet er påkledd, og kan, mens det er lite, sitte hos omsorgsperson eller terapeuten. Konsultasjonen er kort, normalt 10-30 minutter.

Fra ca 7 års alder behandles barn mer som voksne, men stadig i korte sesjoner.

Fødselen

Ved fødselen utsettes barnet for en voldsom kompresjon, og særlig kraniet og ryggsøylen er utsatte.

Babyens knokler er myke, og “folder seg ut” igjen etterpå og finner sin opprinnelige plass. Men ofte kommer ikke knoklene helt tilbake til sitt “naturlige design”. Forskning viser at 80-90 % av alle nyfødte har større eller mindre kranielle fødselstraumer, hvorav ca 10 % er alvorlige!

Knoklene kan f.eks overlappe hverandre eller forbli i en vridd posisjon. Barnets hjerne, sentralnervesystem og blodtilførsel kan påvirkes av manglende plass og bevegelighet. Barnet vil da vokse og utvikle seg fra et fundament i ubalanse, og forskjellige problemer kan vise seg på et senere tidspunkt.

Barn som er tatt med KEISERSNITT, har forbausende nok ofte Kranio-sakrale problemer. De har ikke vært igjennom den naturlige kompresjonen vi tross alt er skapt til, og får ikke “satt i gang” KS-systemet sitt skikkelig. TANG og SUGEKOPP har også gjerne effekt på Kranio-Sakral-systemet.

Barndom

Barn er selvfølgelig meget påvirkelige også etter fødselen, både fysisk og psykisk.

Og mens man vokser til, utsettes de fleste av oss for div. fall, bumper og støt på kroppen og kraniet.

Kroppen har en fantastisk evne til å finne tilbake til balanse, særlig hos barn.

Men noen ganger trenger den litt hjelp, og det kan være en god ide å få Kranio-Sakral terapi under oppveksten, for å forebygge/unngå dysfunksjoner senere i livet.

Man kan gi behandling allerede et par dager etter fødselen. Jo før, jo bedre for barnet.

Mange problemer hos barn kan bedres av KST, f.eks

 • Magesmerter og fordøyelsesproblemer
 • Skjevt hode
 • ?òre, nese, halsproblemer
 • Urolige og overaktive barn
 • Hodepiner
 • Stress
 • Tannstilling og kjeveproblem
 • Stille barn
 • Sosiale problemer
 • Motoriske problemer
 • Innlæringsvansker
 • Søvnproblemer
 • Allergier og luftveisproblemer